A projektről PDF Nyomtatás

Projekt neve: Kaposvár Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja
Projekt azonosítószáma: DDOP-4.1.1/C-2009-0001
Kedvezményezett neve, elérhetősége: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. , Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3. , Képviselet: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5

A projekt elszámolható összköltsége: 2 215 032 630 Ft

A támogatás összege: 1 100 000 000 Ft


Tervszerű városfejlesztés – határozott jövőkép

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata előre nézett, amikor 2008-ban elkészíttette a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Ennek a stratégiának a legfontosabb sajátossága, hogy a helyi lakosság, a kaposvári gazdasági élet és a civil szféra szereplőinek aktív bevonásával született, az ő érdekeiket szolgálja – és a város jövőjével, fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseikre épül. Olyan komplex, területi alapú tervezési személettel készült, amely ötvözi a különböző szakági koncepciókban már megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket – a megvalósításban érdekelt szereplők javára.

Olyan komplex városfejlesztési és megújítási terv született a közös gondolkodás eredményeként, amely fölrajzolja Kaposvár elkövetkező 7-10 évére a városfejlesztés főbb irányvonalait, legfontosabb céljait. Ezzel olyan kiszámítható fejlesztési környezetet biztosít az érintett szereplők számára, amely segít az egyéni, szervezeti döntések megalapozásában, emellett a helyi vállalkozások és a Kaposváron megtelepedni szándékozó gazdasági szervezetek saját jövőképéhez is keretet ad. Struktúrába szervezi az egyes fejlesztési lépéseket, hogy az egyébként szétforgácsolt erőforrások egy közös cél, közös jövőkép elérése érdekében szinergikusan egybekapcsolódhassanak.

Térségi centrum, bővülő funkciókkal

A magyarországi városok fejlődési pályáját az a különbség határozza meg, ami az elmúlt két évszázad során Budapest és a regionális rangban hozzá közelálló vidéki városok között kialakult. A településszerkezetből kimaradt százezres lakosú középváros típusa, mely az ország egy-egy jellegzetes termelési, kulturális és igazgatási egységének, régiójának a fővárossal „versenyképes” központja lehet. Azok a városok, amelyek ezeket a funkciókat kielégíthették volna, leszakadtak a Trianon utáni Magyarországról. A régió megyeszékhelyei, Pécs, Kaposvár vagy Szekszárd sohasem tudtak a fővároséhoz hasonló infrastruktúrát építeni. Van tehát mit bepótolnunk.

Ennek a kényszerű fejlődési pályának előnye is akad. Ezek a városok – így Kaposvár – kisvárosi jellegükben maradtak egységesek, ezért átgondolt, hosszú távra előre néző koncepciózus tervezéssel a meglevő elemekkel, és az itt élők igényeivel jól harmonizálható fejlesztési projektek indíthatók.

A Kapos-völgy térségében – és azon túlnyúlóan is – vitán fölül Kaposvár a legjelentősebb térszerkezeti központ. A Dél-dunántúli régióban Pécs mellett társközponti szerepkört tölt be, ami a jövőben tovább erősödhet – különösen a napjainkban folyó nagyléptékű városfejlesztési programokkal. Ez a két település kapcsolatának és a funkciók megosztásának minőségi javítását is jelenti majd. A térség meghatározó fejlesztési tengelyét erősíti a tervezett M9 gyorsforgalmi út, mely elsősorban Kaposvár-Dombóvár közötti szakaszán segíti majd elő az urbanizációs folyamatot.

Kaposvár városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja c. projekt keretében újjászületik Kaposvár belvárosa. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés Kaposvár belvárosának szívét érinti, teljessé téve egy két évtizede megkezdett folyamatot. A fejlesztési akcióterület a már sétáló utcaként működő Fő utca és a Kossuth tér folytatásában további két utcát kapcsol be a gyalogos zónába. Az Ady Endre utca és a Noszlopy Gáspár utca is díszburkolatot kap, a gépkocsik utcai parkolása teljesen megszűnik. Az átalakuló városközpont jól megközelíthető marad a gyalogosok számára: a gépjárműveket egy mélygarázs és egy kétszintes parkoló rejti. Szivárvány Kulturális Központként megújul a műemlék mozi. A Noszlopy utca évszázados fái alatt új, egész évben üzemeltethető vendéglátó teraszok, zenével és fényjátékokkal működő szökőkutak épülnek.

A projektet a Kaposvár MJV Önkormányzat által vezetett, öt tagú konzorcium valósítja meg, melyben négy profit orientált vállalkozás működik együtt az önkormányzattal. A komplex funkcióbővítő rehabilitációs projekt keretében elkészül egy két szintes parkolólemez az Ady Északi tömbbelsőben, melyet a Kaposvár MJV Önkormányzata és a Kapos Hotel (Somogyi Korona Zrt.) közös projektelemként valósít meg. Ez mellett a parkolólemez környékén burkolt, rendezett parkolók is készülnek.

Megnyílik a Fő u. 2. Szám alatt egy új kávéház, borozó, étterem, egy a Kossuth térre néző terasszal, amelyet a FŐTÉR Kaposvár Kft és a Korona Kft valósít meg.
Az infrastrukturális elemek mellett megjelenik a szemléletformálás, az információátadás, a tudásbővítés is a projekt keretében. Különböző témákban fórumokat rendez az Együd Árpád Művelődési Központ, valamint környezetvédelmi rendezvényt szerveznek az iskolások számára. Így lesz teljes értékű ez a mintegy 2,5 Mrd Ft nagyságrendű funkcióbővítő városrehabilitáció.

Vendégváró fürdőváros

Kaposvár turisztikai vonzereje jelentősen megerősödhet. A hagyományosan a kultúrára és a rendezvényekre épülő városi turizmus, valamint a konferenciaturizmus a jövőképben is meghatározó lesz. Kaposvár sport- és kulturális nagyrendezvényei és fesztiváljai évről-évre több látogatót vonzanak, köz- és magángyűjteményei, kiállítóhelyei egyre ismertebbek.

A több mint 1000 méter mélységben talált 54 °C-os termálvizet felszínre hozó mélyfúrások megalapozták egy olyan fürdőkultúra meghonosításának lehetőségét, amely az egész régióból, de külföldről is képes lehet Kaposvárra vonzani a magas színvonalú fürdőszolgáltatást, hatékony gyógykezelést kereső közönséget. Az elkészült városi élményfürdő mellett az uszodai és gyógyturisztikai fejlesztések eredményeként az egészségturizmus erősödése komoly növekedési potenciált jelenthet a városnak.

Kaposvár környékén a falusi turizmus kuriózumnak számító termékei is megtalálhatóak: Zselici Csillagos Égbolt-park, szarvasfarm, bemutató tanya, mesepanzió. Az aktív turizmust (vadász, kerékpáros, lovas) is jó adottságok jellemzik és kiépült termékek is jelen vannak. A jövőbeli célkitűzések között szerepel az innovatív turisztikai termékek továbbfejlesztése és kínálati csomagokká összekapcsolása, bekapcsolása Kaposvár idegenforgalmába.

Másfél millió négyzetméter zöldfelület

A Kaposvárra látogató vendégek számára a település feltárulkozásában meghatározó a természeti környezet élménye, az elfogyni nem akaró szelíd dombhátak látványa. Róma, Kecel, Iszák, Kapos, Körtönye, Ivánfa, Somhegy – a helybeliek ilyen nevekkel illetik általuk is igencsak kedvelt „hegyeiket”.

A Zselic lábánál fekvő város természeti értékei az egykori szőlőhegyek, a környező parkerdők és kedvelt vízfelületek is – valamint a város belterületén található természeti értékek: történeti parkok, az országos viszonylatban is egyedülálló, a város hangulatát meghatározó öreg fasorok. Kaposvárt nyugodtan nevezhetjük „zöld városnak” – kevesen tudják, hogy a belterjesen művelt zöldterület összesen másfél millió négyzetméter, így az egy kaposvári lakosra eső zöldfelület meghaladja a 20 négyzetmétert, ez más városokhoz hasonlítva feltűnően magas érték.

A város 33 műemléki védettség alatt álló, országos jelentőségű épített értékre lehet büszke. A kulturális örökség nagy része a városközpont területén található – többségük példaértékűen helyreállítva és karbantartva.

Újjászülető városközpont

Napjaink egyik legnagyobb léptékű kaposvári fejlesztési programja a városközpont funkcióbővítő városrehabilitációja. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés Kaposvár belvárosának szívét érinti, teljessé tesz egy két évtizede megkezdett folyamatot. A fejlesztési akcióterület a már sétáló utcaként működő Fő utca és a Kossuth tér folytatásában további két utcát kapcsol be a gyalogos zónába: az Ady Endre utca, Városház utca és a Noszlopy Gáspár utca is díszburkolatot kap, a gépkocsik utcai parkolása teljesen megszűnik. A gyalogosok számára átalakuló városközpont még jól megközelíthető marad: a gépjárműveket egy mélygarázs és egy kétszintes parkoló fogja elrejteni. Szivárvány kulturális központként megújul a műemlék mozi, a Noszlopy utca évszázados fái alatt új, egész évben üzemeltethető vendéglátó teraszok épülnek, zenével és fényjátékokkal

Épp egy Kaposváron túlnyúló vonzáskörzettel bíró, a város kereskedelmi, intézményi, idegenforgalmi, oktatási és államigazgatási központjaként funkcionáló belváros, egységes, vonzó képet mutató városrész keletkezik, Kaposvár központi találkozóhelye, igényes és jól karbantartott zöldterületeivel az egyre magasabb életminőségi elvárásoknak megfelelni képes területi egység.

A mintegy 2 milliárd forintba kerülő program fejlesztési céljai egymást erősítik és mind a fönt megfogalmazott irányba mutatnak. Mik is ezek a célok? 

 • a városközponti szerep erősítése, az építészeti és közösségi terek karakterének megőrzésével, az összességében jó fizikai állapotban lévő építészeti örökségek, műemlékek hagyományainak, hangulatának „kihasználásával” és továbbfejlesztésével
 • térségi és regionális központ szerepkör erősítése
 • a vendégforgalom növelése érdekében a színház szerepének erősítése, nagyrendezvények, városi és térségi programok befogadása és koordinálása
 • az identitáshordozó elemek feltérképezése és továbbfejlesztése, a vendégforgalmi kínálat kialakításában az erősségek felhasználása (művészeti örökség)

          - a „festők városa”, oktatási intézmények (sokszínű közép- és felsőoktatás)

          -  az „iskolaváros”, Csiky Gergely Színház, fesztiválok – „kulturális központ”

 • a város tőkevonzó képességének javításával belvárosi intézmények, munkahelyek és ingatlanfejlesztések számának növelése
 • a vállalkozói aktivitás dinamizálódásának „kihasználása”, gazdasági együttműködések, közös fejlesztések generálása és koordinálása érdekében erősebb partnerség kiépítése a civil szférával, a lakossággal és a vállalkozói, fejlesztői szektorral

Vonzerő-növelés, kínálatbővítéssel

Sétálóutca és kerékpárút már van, napról napra látszanak a változások, lépésről lépésre szebb és komfortosabb a városközpont – még ha az építés olykor kisebb-nagyobb konfliktusokkal is jár –, de mire számíthat az ideérkező a városrehabilitációs munkák befejeztével? A nagy, stratégiai célok mellett miben változik a városközpont mindennapi élete, vonzereje – mi is történik pontosan? 

 • A belváros gazdaságának és vendégforgalmának élénkítése:
  • üzletekkel és a vendéglátó egységek teraszosítása a sétálóövezeti részben
  • új kiskereskedelmi-és szolgáltató jelleg. üzletek kialakítása, funkció nélküli üzlethelyiségek hasznosításának, vállalkozások befektetésének ösztönzése
 • a gyalogos forgalom növekedését ösztönző, korszerű parkolási lehetőségek születnek
 • A terület teljes megújítása révén a belváros városképi megújulásához való hozzájárulás:
  • épületek utcafronti homlokzatának megújítása, folyamatos karbantartása
  • közösségi terek, belvárosi hangulatú köztéri elemek megújítása
  • tömbbelsők megújítása a lakókörnyezeti és városképi igények figyelembe vételével
  • fenntarthatóságot szolgáló védelmi, térfigyelő rendszerek bővítése
 • Városi funkciók erősödése:
  • közigazgatási, közszolgáltatási szolgáltatások minőségének folyamatos javítása: a Városháza új, akadálymentes ügyfél-bejárata és mélygarázs,
  • a városközpont közösségi élettereinek növekedése, közösségi szolgáltató terek korszerűsítése: a Szivárvány mozi megőrizve újrahasznosítása.

Kulturális offenzíva – épülő AGORA, megújuló Szivárvány

A több mint harminc éve épült, minden elemében elavult Együd Árpád Művelődési Központot és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületét az AGORA-program keretében felváltó új közművelődési és felnőttképzési centrum régi szükségleteket elégít ki. Az új épületben a Művészetek Kincsesháza is méltó helyt kap a képzőművészet bemutatásához és műveléséhez. Kaposvár AGÓRÁ-ja olyan multifunkcionális közösségi tér lesz, amely a kultúra széleskörű értelmezésén alapul, igyekszik valamennyi társadalmi réteg igényeit új szolgáltatásokkal kielégíteni, valamint térségi művelődés-szervező és felnőttképzési funkciókat is ellátni.

Az új intézmény nem marad egyedül: a városközpont rehabilitációjához kapcsolódva egy másik patinás intézmény is rövidesen megkezdi új életét. A Noszlopy utcát meghatározó műemléki védettségű épület korábban moziként működött, majd ifjúsági szórakozóhelyként. A megújulást követően Szivárvány Kulturális Központ néven ismét az önkormányzati intézményeként fog működni, mint többfunkciós kulturális központ, amelyben háromféle kulturális funkció kap helyet.

 • Zenei rendezvények, hangversenyek színhelyeként otthont fog nyújtani elsősorban a városban működő országos hírű Vikár-kórusnak, és a Kaposvári Filharmonikusoknak, valamint nívós zenei események, programok befogadójává is válik. 
 • A színpadi rendezvények közül a kamara-, gyermek-és bábszínházi előadások illeszthetők a profiljába, központi épületévé és gazdájává válik a városban hagyományosan kétévente megrendezett Országos Gyermekszínházi Találkozónak.
 • Nem utolsó sorban pedig alkalmas lesz konferenciák megrendezésére, valamint bálok, kiállítások, társasági események befogadására is. A tervezett funkció illeszkedik a „Kaposvár a festők városa” éves rendezvénysorozatba is. Az átalakítás során kialakítanak egy „Művész kávézót” és a százéves fák árnyékától hűs, nagy nyitott teraszt is.

Mindezek a változások úgy mennek végbe, hogy a jelentős színpadtechnikai és funkcionális fejlesztés, teljes körű akadálymentesítés mellett az épület építészeti értékeinek műemléki helyreállítása is megtörténik, mind a homlokzatokon, mind pedig a valaha szebb napokat látott belső terekben – hogy a Szivárvány újra régi sokszínűségében ragyoghasson.

 
Kaposvár Épül!
Kaposvár
Uszoda
Kaposvár Uszoda
Kaposvár
Agóra
Kaposvar Agóra
Kaposvár

Kaposvár